Advokatvirksomhet - eiendomsmegling - inkasso

Frogner advokatkontor kan ønske både det offentlige, næringsliv og privatpersoner velkommen.

 

Firmaet bistår klienter fra hele landet, og også utenlandske klienter.

 

Firmaet har mer enn 60-års erfaring innen forretningsjus og allmennjus, herunder strafferett - og bistår med både rådgivning, mekling og tvisteløsning.

 

Firmaet har betydelig erfaring med forvaltningen og lang erfaring fra domstolen, herunder blant annet jordskifteretten, tingretten, lagmannsretten og Høyesterett. Firmaet kan vise til gode resultater for sine klienter.

 

Firmaet bistår gjerne alt fra kommuner og kommunale foretak (KF), fylker og fylkeskommunale foretak (FKF) til noen av de største kjedene i Norge, bedrifter, energiselskap, entreprenører, luftfartsindustrien og flyselskap, reiselivsselskap, borettslag og sameier med flere. Firmaet bistår også mange privatpersoner.

 

 

Udenrigsministeriet i Danmark har i en årrekke vist til advokat Bernhard O. Halvorsen jrfor juridisk bistand i Norge. Dette i likhet med blant annet vårt eget Kunnskapsdepartement, som har vist til både ham og Frogner advokatkontor på sin nettside Utdanning.no - en offentlig og kvalitetssikret portal benyttet som standard for yrker og utdanninger i Norge.

 

Nyhet: Nå kan du også få bistand av en tidligere dommer gjennom de siste 22 år, advokat Bernhard Halvorsen sr.

 

Advokatfirmaet har ellers blitt forespurt om medvirkning til blant annet informasjonsfilm på vegne av Domstoladministrasjonen (DA), som har ansvaret for den sentrale administrasjonen av domstolene i Norge - med mer.

 

 

Frogner advokatkontor har både bransjekunnskap - og erfaring fra en rekke ulike rettsområder. Det gjør at advokatfirmaet kan tilby skreddersøm innen jus. 

 

Det ytes ofte bistand innen for eksempel arbeidsrett, arverett (herunder opprettelse av testament og skifte), eiendomsrett (herunder eierskifte, kjøpekontrakt, oppgjør og tinglysning, reklamasjoner ved feil og mangler, utleie, salgspålegg og fravikelse, tvangssalg, jordskifte og fastsettelse av grense / grensegang med mer), entrepriserett, erstatningsrett, forsikringsrett, forvaltningsrett, franchiserett, immaterialrett eller ipr-rett (designrett, opphavsrett, patentrett og varemerkerett), it-rett og ikt-rett (informasjonsteknologi og kommunikasjonsteknologi), kontraktsrett (herunder offentlig anskaffelse), markedsrett (herunder konkurranserett), pengekravsrett (herunder inkasso / inndrivelse), plan- og bygningsrett, prosedyre, selskapsrett, strafferett (herunder økonomiske straffesaker), tvangsfullbyrdelse med mer.

 

Advokatfirmaet yter også ofte bistand i eiendomstvister (herunder mot eierskifteforsikringsselskap) og i klagesaker. Firmaet bistår gjerne med domeneregistrering og varemerkeregistrering, og yter ofte bistand i konflikter, herunder internasjonale konflikter, vedrørende dette. Firmaet har betydelig erfaring med innrapportering av skjult utenlandsformue fra såkalte skatteparadis og søknad om skatteamnesti overfor norske myndigheter. Firmaet bistår gjerne med attestasjon av dokumenter, som et alternativ til notarialbekreftelse - med mer.

 

Firmaet påtar seg også styreverv.

 

Felles for alle fagområder og tjenester er at firmaet kan tilby gunstige priser til sine klienter. Dette gjelder også borettslag og sameier. Proff bistand - til rett pris. Se mer under best på pris. 

 

 

Frogner advokatkontor har en rekke faste samarbeidspartnere, som Norsk Boligfinans AS, Oslo Handelsstands Forening, arkitekter, regnskapsførere, revisorer, takstmenn med flere.

 

Firmaet er også medlem av flere foreninger, som Den Norske Advokatforening, Norges Juristforbund, Norsk Forening for Bygge- og Entreprisetrett med flere.

 

Firmaet har hovedkontor på Oslo Vest, i Frogner bydel - derav navnet. Firmaet besitter også representative, nyoppussede og sentrale lokaler på Majorstuen - i Maries gate 5. Dette i umiddelbar nærhet til Majorstukrysset, et av Norges største trafikk- og kollektivknutepunkt, med Bogstadveien / Hegdehaugsveien, Kirkeveien og Frognerparken - sistnevnte med Vigelandsanlegget, Frognerbadet og Frogner stadion - som de mest kjente navn og attraksjoner.

 

Firmaet har flere registrerte underenheter, herunder også kontor i Nord-Norges største by - Tromsø.

 

Firmaet kan tilby sine klienter gratis kundeparkering.  

 

 

Å avklare om det foreligger behov for juridisk bistand trenger ikke å koste noe. 

 

Ta gjerne kontakt i dag, for en hyggelig prat. 

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

 

Velkommen!

Bernhard Halvorsen senior Bernhard Halvorsen junior

 

Org.nr. 912524787 MVA.  

 

 

 FROGNER ADVOKATKONTOR

 

"FOR NÆRINGSLIVET - OG FOLK FLEST"

 

 

 

Stikkord: Oslo Vest Vestkanten Majorstua sentralt sentrale hovedstad hovedstaden sentrum advokatfirma advokat beste advokat Oslo anbefalt Frogner Law Firm

avdelinger avdelingskontor avdeling