Advokatvirksomhet - eiendomsmegling - inkasso

Frogner advokatkontor kan ønske både næringsliv og privatpersoner fra hele landet velkommen.

 

Firmaet bistår også utenlandske klienter.

 

Firmaet har om lag 15-års erfaring innen forretningsjus og allmennjus, og bistår med både rådgivning, mekling og tvisteløsning.

 

Firmaet har betydelig erfaring med forvaltningen, kan vise til omfattende prosedyreerfaring fra domstolen, saker for både tingretten, lagmannsretten og Høyesterett - samt gode resultater for klientene.

 

Firmaet har både borettslag, sameier, kommuner og kommunale foretak (KF) på sin kundeliste. Dette i likhet med blant annet entreprenører, luftfartsindustrien og flyselskap - samt noen av de største kjedene i Norge.  

 

 

Udenrigsministeriet i Danmark har i en årrekke vist til advokat Bernhard O. Halvorsen jr. for juridisk bistand i Norge. Dette i likhet med det norske Kunnskapsdepartement, som viser til Frogner advokatkontor ved advokat Bernhard O. Halvorsen jr. på sin nettside Utdanning.no - en offentlig og kvalitetssikret portal benyttet som standard for yrker og utdanninger i Norge.

 

 

Frogner advokatkontor har erfaring fra en rekke ulike rettsområder, og tilbyr skreddersøm innen jus - tilpasset klientens behov.

 

Det ytes for eksempel ofte bistand innen arbeidsrett, arverett (herunder testament), eiendomsrett (herunder eierskifte, kjøpekontrakt, oppgjør og tinglysning, fravikelse, salgspålegg og tvangssalg, reklamasjoner ved feil og mangler, utleie med mer), entrepriserett, erstatningsrett, forsikringsrett, forvaltningsrett, franchiserett, immaterialrett eller ipr-rett (designrett, opphavsrett, patentrett og varemerkerett), it-rett og ikt-rett (informasjonsteknologi og kommunikasjonsteknologi), kontraktsrett (herunder offentlig anskaffelse), markedsrett (herunder konkurranserett), pengekravsrett (herunder inkasso / inndrivelse), selskapsrett med mer.

 

Advokatfirmaet yter ofte bistand i eiendomstvister og klagesaker. Firmaet bistår gjerne med domeneregistrering og varemerkeregistrering, og yter ofte bistand i konflikter, herunder internasjonale konflikter, vedrørende dette. Firmaet har betydelig erfaring med innrapportering av skjult utenlandsformue fra såkalte skatteparadis og søknad om skatteamnesti overfor norske myndigheter. Firmaet bistår gjerne med attestasjon av dokumenter, som et alternativ til notarialbekreftelse - med mer.

 

Firmaet påtar seg styreverv.

 

Felles for alle fagområder og tjenester, er at firmaet kan tilby svært gunstige priser til både bedrifter og privatpersoner. Dette gjelder også borettslag og sameier. Proff bistand - til rett pris. Se mer under best på pris.

 

 

Frogner advokatkontor har for øvrig en rekke faste samarbeidspartnere, som Norsk Boligfinans AS, Oslo Handelsstands Forening, arkitekter, regnskapsførere, revisorer og takstmenn. Advokatfirma

 

Firmaet er også medlem av flere foreninger, som blant annet Den Norske Advokatforening, Norges Juristforbund, Norsk Forening for Bygge- og Entreprisetrett og Oslo Handelsstands Forening.

Hovedkontoret ligger i Oslo Vest, Frogner bydel - derav navnet. Firmaet har også representative, nyoppussede og sentrale lokaler på Majorstuen - i Maries gate 5. Dette i umiddelbar nærhet til kollektiv- og trafikknutepunktet Majorstukrysset, Bogstadveien med Hegdehaugsveien, Kirkeveien og Frognerparken - sistnevnte med Vigelandsanlegget, Frognerbadet og Frogner stadion som de mest kjente attraksjoner.

 

 

Å avklare om det foreligger behov for juridisk bistand, trenger ikke å koste noe. 

 

Ta gjerne kontakt i dag, for en hyggelig prat. 

 

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

 

Velkommen!

  

 

 FROGNER ADVOKATKONTOR

 

"FOR NÆRINGSLIVET - OG FOLK FLEST"

 

 

 

Stikkord: Oslo Vest Vestkanten Majorstua sentralt sentrale hovedstad hovedstaden sentrum advokatfirma advokat beste advokat Oslo anbefalt Frogner Law Firm